Ραφή και τοποθέτηση, κουρτινών, σιδηροδρόμων και ρόμαν σε διαμέρισμα στην Αγ. Μαρίνα Ηλιούπολης.